Ara
Tüm Bölümler
Bakara Sûresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 286
Okunuş sayısı: 489
Al-i İmran Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 200
Okunuş sayısı: 484
Nisa Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 176
Okunuş sayısı: 470
Maide Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 120
Okunuş sayısı: 469
Enfal Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 75
Okunuş sayısı: 493
Tevbe Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 129
Okunuş sayısı: 468
Ra'd Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 43
Okunuş sayısı: 497
Hac Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 78
Okunuş sayısı: 482
Nur Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 64
Okunuş sayısı: 473
Ahzab Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 73
Okunuş sayısı: 469
Muhammed Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 38
Okunuş sayısı: 492
Fetih Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 29
Okunuş sayısı: 483
Hucurat Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 18
Okunuş sayısı: 503
Rahman Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 78
Okunuş sayısı: 578
Hadid Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 29
Okunuş sayısı: 536
Mücadele Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 22
Okunuş sayısı: 525
Haşr Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 24
Okunuş sayısı: 524
Mümtehine Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 13
Okunuş sayısı: 522
Saf Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 14
Okunuş sayısı: 528
Cuma Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 11
Okunuş sayısı: 534
Münafikun Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 11
Okunuş sayısı: 531
Teğabun Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 18
Okunuş sayısı: 521
Talak Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 12
Okunuş sayısı: 512
Tahrim Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 12
Okunuş sayısı: 535
İnsan Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 31
Okunuş sayısı: 567
Beyyine Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 8
Okunuş sayısı: 608
Zilzal (Zelzele) Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 8
Okunuş sayısı: 615
Nasr Suresi
Kısım: Medeni
Ayet sayısı: 3
Okunuş sayısı: 607