Ara
Tüm Bölümler
Fâtiha Sûresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 7
Okunuş sayısı: 644
En'am Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 165
Okunuş sayısı: 464
A'raf Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 206
Okunuş sayısı: 464
Yunus Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 109
Okunuş sayısı: 473
Hud Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 123
Okunuş sayısı: 489
Yusuf Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 111
Okunuş sayısı: 526
İbrahim Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 52
Okunuş sayısı: 505
Hicr Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 99
Okunuş sayısı: 494
Nahl Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 128
Okunuş sayısı: 464
İsra Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 111
Okunuş sayısı: 485
Kehf Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 110
Okunuş sayısı: 530
Meryem Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 98
Okunuş sayısı: 531
Taha Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 135
Okunuş sayısı: 496
Enbiya Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 112
Okunuş sayısı: 480
Mü'minun Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 118
Okunuş sayısı: 494
Furkan Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 77
Okunuş sayısı: 498
Şuara Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 227
Okunuş sayısı: 479
Neml Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 93
Okunuş sayısı: 478
Kasas Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 88
Okunuş sayısı: 466
Ankebut Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 69
Okunuş sayısı: 472
Rum Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 60
Okunuş sayısı: 482
Lokman Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 34
Okunuş sayısı: 492
Secde Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 30
Okunuş sayısı: 513
Sebe Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 54
Okunuş sayısı: 489
Fatır Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 45
Okunuş sayısı: 499
Yasin Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 83
Okunuş sayısı: 519
Saffat Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 182
Okunuş sayısı: 497
Sad Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 88
Okunuş sayısı: 488
Zümer Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 75
Okunuş sayısı: 491
Ğafir (Mü'min) Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 85
Okunuş sayısı: 487
Fussilet Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 54
Okunuş sayısı: 481
Şura Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 53
Okunuş sayısı: 477
Zuhruf Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 89
Okunuş sayısı: 473
Duhan Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 59
Okunuş sayısı: 502
Casiye Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 37
Okunuş sayısı: 485
Ahkaf Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 35
Okunuş sayısı: 481
Kaf Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 45
Okunuş sayısı: 552
Zariyat Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 60
Okunuş sayısı: 546
Tur Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 49
Okunuş sayısı: 550
Necm Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 62
Okunuş sayısı: 562
Kamer Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 55
Okunuş sayısı: 546
Vakia Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 96
Okunuş sayısı: 570
Mülk Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 30
Okunuş sayısı: 571
Kalem Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 52
Okunuş sayısı: 573
Hakka Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 52
Okunuş sayısı: 589
Mearic Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 44
Okunuş sayısı: 572
Nuh Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 28
Okunuş sayısı: 561
Cin Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 28
Okunuş sayısı: 560
Müzzemmil Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 20
Okunuş sayısı: 561
Müddessir Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 56
Okunuş sayısı: 554
Kıyamet Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 40
Okunuş sayısı: 583
Mürselat Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 50
Okunuş sayısı: 553
Nebe Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 40
Okunuş sayısı: 614
Naziat Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 46
Okunuş sayısı: 604
Abese Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 42
Okunuş sayısı: 609
Tekvir Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 29
Okunuş sayısı: 608
İnfitar Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 19
Okunuş sayısı: 611
Mutaffifin Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 36
Okunuş sayısı: 606
İnşikak Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 25
Okunuş sayısı: 598
Buruc Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 22
Okunuş sayısı: 611
Tarık Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 17
Okunuş sayısı: 604
A'la Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 19
Okunuş sayısı: 628
Ğaşiye Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 26
Okunuş sayısı: 612
Fecr Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 30
Okunuş sayısı: 621
Beled Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 20
Okunuş sayısı: 617
Şems Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 15
Okunuş sayısı: 612
Leyl Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 21
Okunuş sayısı: 606
Duha Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 11
Okunuş sayısı: 613
İnşirah (Şerh) Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 8
Okunuş sayısı: 605
Tin Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 8
Okunuş sayısı: 612
Alak Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 19
Okunuş sayısı: 609
Kadir Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 5
Okunuş sayısı: 623
Adiyat Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 11
Okunuş sayısı: 610
Karia Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 11
Okunuş sayısı: 612
Tekasür Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 8
Okunuş sayısı: 609
Asr Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 3
Okunuş sayısı: 602
Hümeze Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 9
Okunuş sayısı: 613
Fil Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 5
Okunuş sayısı: 608
Kureyş Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 4
Okunuş sayısı: 605
Maun Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 7
Okunuş sayısı: 605
Kevser Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 3
Okunuş sayısı: 603
Kafirun Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 6
Okunuş sayısı: 617
Mesed Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 5
Okunuş sayısı: 607
İhlas Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 4
Okunuş sayısı: 616
Felak Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 5
Okunuş sayısı: 611
Nas Suresi
Kısım: Mekki
Ayet sayısı: 6
Okunuş sayısı: 616