Ara
Tüm Bölümler

Site Hakkında

Hakkımızda

İslamway.com sitesi islami bir çalışmadır. Amacı islami medyaya katkı sağlamak ve günümüz dünyasının ciddi bir şekilde gelişen teknolojosine ayak uydurmaktır.

Hedeflerimiz

 • İslamı’ın sabit kaynaklarına dayanan islami ilimleri yaygınlaştırarak,gelişen bu yeni nesli eğitmek.
 • İslam ümmetinin birliğine, ayrılıkları bırakmaya davet etmek.
  Sitemiz hakikatı yayınlamak şartı ile bütün islami gruplara açıktır.
  Sitemiz İslam davetçileri ve İslami hareketler arasında ayrılıkları bırakmaya davet eder.
  Bizler önderi Kainatın Efendisi Muhammed(S.A.V), dusturu Kur’an olan bir ümmetiz.
  Allah Teala şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın ipine hep beraber sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin, Allah’ın size verdiği nimmetleri hatırlayın, sizler birbirinize düşman iken Allah sizleri birbirinize ısındırdırdı böylece onun nimeti ile birbirinize kardeşler oldunuz. Sizler ateşten bir çukurun kenarındayken o sizi kurtardı. Allah Teala doğru yola ulaşasınız diye size bu şekilde ayetlerini açıklar” Ali İmran103
 • İslam ümmetinin meselelerini tanıtmak ve nerede olursa olsun müslümanların meselelerine sahip çıkmak.
  İslam Şeriatına sahip çıkıp bu bağlamda düşmanların ortaya attıkları şüpheleri açıklamak.
 • Şeriat ölçülerine dikkat eden bir kamu oyu oluşturmak.

Menhecimiz

 • Allah’ın kitabı ve Rasulünün sünnetine sarılmak.
 • Herhangi bir parti, grup veya cemaate yönelik tutucu olmaktan uzak durmak.
 • Hayrı yaymakta islami yayın araçlarıyla yardımlaşıp birbirimizi tamamlamak.