Ara
Tüm Bölümler

Tertil Şeklinde Okumalar

Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Ahmet bin Ali El-Acmi
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 29 Dhu al-Hijjah 1437 | Ziyeretçi sayısı: 16,694,229
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Mahir el-Muayklı
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 6 Rabi' al-thani 1437 | Ziyeretçi sayısı: 12,791,018
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh abdurrahman es-Sudeys
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 112
Son yenileme: 30 Rajab 1435 | Ziyeretçi sayısı: 10,690,476
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Saad bin Said el-Gamidi
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 28 Rajab 1435 | Ziyeretçi sayısı: 9,767,311
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Meşari bin Raşid el-Afasi
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 88
Son yenileme: 28 Rajab 1435 | Ziyeretçi sayısı: 9,615,465
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Abdulbasit Abdussamed
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 19 Safar 1438 | Ziyeretçi sayısı: 8,465,066
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Muhamed Sıddık el-Minşavi
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 15 Jumada al-awwal 1438 | Ziyeretçi sayısı: 5,968,021
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Faris Abbad
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 28 Rajab 1435 | Ziyeretçi sayısı: 4,936,922
المصحف المرتل بمد المنفصل (صوت القاهرة)
Qari Mahmud Halil el-Huseri
ختمة مرتلة من إنتاج شركة صوت القاهرة التابعة للإذاعة المصرية وهذه الختمة برواية حفص عن عاصم بالتوسط "مد المنفصل"
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 25 Rajab 1435 | Ziyeretçi sayısı: 3,525,048
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Muhammed el-Berrak
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 62
Son yenileme: 7 Rabi' al-awwal 1430 | Ziyeretçi sayısı: 3,465,869
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Suud b. İbrahim eş-Şureym
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 25 Rajab 1435 | Ziyeretçi sayısı: 3,411,358
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Şeyh ebu Bekr eş-Şatırı
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 3 Dhu al-Hijjah 1435 | Ziyeretçi sayısı: 3,054,436
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Nasir el-Kettami
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 72
Son yenileme: 2 Jumada al-thani 1431 | Ziyeretçi sayısı: 2,501,873
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Ali b. Abdurrahman El-Huzeyfi
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 26 Jumada al-thani 1437 | Ziyeretçi sayısı: 2,497,805
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Muhammed Cibril
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 113
Son yenileme: 1 Jumada al-thani 1430 | Ziyeretçi sayısı: 2,140,424
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Ebu Huzeyfe el-Mekki
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 10
Son yenileme: 7 Rabi' al-thani 1435 | Ziyeretçi sayısı: 2,140,129
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Halit el-Kahtani
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 113
Son yenileme: 2 Rajab 1431 | Ziyeretçi sayısı: 1,770,464
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Muhammed Mahmud et-Tablavi
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 26 Rajab 1435 | Ziyeretçi sayısı: 1,699,298
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Mahmud Ali el-Benna
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 30 Rajab 1435 | Ziyeretçi sayısı: 1,696,903
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Muhammed Hassan
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 11 Dhu al-Qi'dah 1435 | Ziyeretçi sayısı: 1,651,958
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari İdris Ebker
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 110
Son yenileme: 28 Shawwal 1437 | Ziyeretçi sayısı: 1,392,560
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Muhammed b. Süleyman El-Muhaysini
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 10 Dhu al-Qi'dah 1437 | Ziyeretçi sayısı: 1,379,692
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Tevfik b. Said es-Saiğ
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 12 Dhu al-Hijjah 1435 | Ziyeretçi sayısı: 1,272,642
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Hani er-Rufai
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 12 Jumada al-thani 1431 | Ziyeretçi sayısı: 1,245,257
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Muhammed Eyyüb bin Muhammed Yusuf
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 20 Rabi' al-thani 1437 | Ziyeretçi sayısı: 1,195,528
المصحف المرتل [تسجيلات استوديو]
Qari Ali bin Abdullah Cabir
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 14 Rabi' al-thani 1435 | Ziyeretçi sayısı: 1,160,257
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Abdullah bin Muhammed el-Metrud
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 15 Rabi' al-thani 1422 | Ziyeretçi sayısı: 1,145,310
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Selah bu Hatır
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 24 Rajab 1435 | Ziyeretçi sayısı: 1,039,617
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Ebu Hacer el-İraki
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 2
Son yenileme: 22 Sha'aban 1436 | Ziyeretçi sayısı: 981,624
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Abdulweli el-Erkani
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 78
Son yenileme: 23 Ramadan 1437 | Ziyeretçi sayısı: 941,253
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Muhammd Rıfat
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 19
Son yenileme: 24 Rajab 1435 | Ziyeretçi sayısı: 925,104
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Ömer el-Kazabiri
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 45
Son yenileme: 23 Rajab 1425 | Ziyeretçi sayısı: 887,501
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Mahmud Halil el-Huseri
Rivayet: Kırâat-ı nafi ve rivâyet-i Verş
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 12 Rabi' al-thani 1437 | Ziyeretçi sayısı: 836,403
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Abdulvedud Makbul Hanif
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 6 Rabi' al-thani 1437 | Ziyeretçi sayısı: 802,686
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Adil b.Salim el-Kelbani
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 3 Jumada al-thani 1430 | Ziyeretçi sayısı: 790,753
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Selah bin Muhammed el-Bedir
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 27 Rabi' al-thani 1435 | Ziyeretçi sayısı: 788,995
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari el-Uyun el-Kuşi
Rivayet: Kırâat-ı nafi ve rivâyet-i Verş
Malzeme sayısı: 106
Son yenileme: 23 Ramadan 1426 | Ziyeretçi sayısı: 785,419
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Yasir Selami
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 23 Muharram 1431 | Ziyeretçi sayısı: 779,809
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari İbrahim el-Cibrin
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 88
Son yenileme: 26 Rajab 1435 | Ziyeretçi sayısı: 748,156
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Abdullah bin Ali Basfar
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 15 Jumada al-awwal 1429 | Ziyeretçi sayısı: 720,044
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Mustafa İsmail
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 3 Dhu al-Hijjah 1435 | Ziyeretçi sayısı: 701,772
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Abdulaziz ez-Zehrani
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 113
Son yenileme: 13 Jumada al-thani 1438 | Ziyeretçi sayısı: 687,595
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Ahmmed Usame et-Tercuman
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 39
Son yenileme: 27 Sha'aban 1433 | Ziyeretçi sayısı: 666,555
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Ömer el-Kazabiri
Rivayet: Kırâat-ı nafi ve rivâyet-i Verş
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 19 Safar 1438 | Ziyeretçi sayısı: 650,238
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Abdulaziz el-Kerani
Rivayet: Kırâat-ı nafi ve rivâyet-i Verş
Malzeme sayısı: 50
Son yenileme: 26 Rajab 1435 | Ziyeretçi sayısı: 648,292
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Muhammed Abdulkerim
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 7 Sha'aban 1431 | Ziyeretçi sayısı: 635,205
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Meşari bin Raşid el-Afasi
Rivayet: Kırâat-ı Hamza ve rivâyet-i Halef
Malzeme sayısı: 18
Son yenileme: 12 Dhu al-Hijjah 1426 | Ziyeretçi sayısı: 632,416
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Abdulaziz b. Abdullah el-Ahmed
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 113
Son yenileme: 10 Dhu al-Qi'dah 1431 | Ziyeretçi sayısı: 630,223
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Meşari bin Raşid el-Afasi
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i şu'be
Malzeme sayısı: 6
Son yenileme: 4 Jumada al-thani 1435 | Ziyeretçi sayısı: 622,194
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Abdulbasit Abdussamed
Rivayet: Kırâat-ı nafi ve rivâyet-i Verş
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 24 Jumada al-awwal 1429 | Ziyeretçi sayısı: 613,568
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari ed-Dukali Muhammed el-Alim
Rivayet: Kırâat-ı nafi ve rivâyet-i Kâlun
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 4 Jumada al-thani 1431 | Ziyeretçi sayısı: 611,148
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Abdullah bin Hayyat
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 113
Son yenileme: 26 Rajab 1430 | Ziyeretçi sayısı: 590,958
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Fahd bin Salim el-Kenderi
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 78
Son yenileme: 10 Ramadan 1437 | Ziyeretçi sayısı: 590,920
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Şirazdar Abdurrahman Tahir
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 113
Son yenileme: 10 Safar 1432 | Ziyeretçi sayısı: 563,330
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari İbrahim el-Ahdar Ali el-Kayyim
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 113
Son yenileme: 2 Sha'aban 1431 | Ziyeretçi sayısı: 557,586
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Muhammed bin İbrahim el-Luheydan
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 112
Son yenileme: 29 Sha'aban 1431 | Ziyeretçi sayısı: 555,767
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Muhammed b. Abdurrahman el-Arifi
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 12
Son yenileme: 24 Muharram 1436 | Ziyeretçi sayısı: 551,692
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Hazza Al Balushi
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 69
Son yenileme: 14 Sha'aban 1438 | Ziyeretçi sayısı: 551,608
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Huseyin bin Abdulaziz alişşeyh
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 51
Son yenileme: 26 Rajab 1426 | Ziyeretçi sayısı: 518,489
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Abdulhadi Ahmed Kenakiri
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 10 Dhu al-Qi'dah 1437 | Ziyeretçi sayısı: 505,829
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Meşari bin Raşid el-Afasi
Rivayet: Kırâat-ı nafi ve rivâyet-i Verş
Malzeme sayısı: 2
Son yenileme: 9 Jumada al-thani 1425 | Ziyeretçi sayısı: 483,306
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Ahmed b. Muhammed el-Havaşi
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 113
Son yenileme: 19 Sha'aban 1430 | Ziyeretçi sayısı: 477,920
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Ahmed Receb
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 69
Son yenileme: 3 Shawwal 1430 | Ziyeretçi sayısı: 467,846
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh Nasır bin Ali el-Gamidi
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 62
Son yenileme: 22 Shawwal 1433 | Ziyeretçi sayısı: 461,145
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Abdul Rahman Jamal Alausi
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 26 Rajab 1435 | Ziyeretçi sayısı: 456,281
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Name el-Hessan
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 12 Sha'aban 1438 | Ziyeretçi sayısı: 452,623
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Şeyh abdulmuhsin b. Muhammed el-Kasim
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 113
Son yenileme: 22 Sha'aban 1429 | Ziyeretçi sayısı: 447,196
Tertilli Kur’an-ı Kerim
Qari Ahmed Hıdır et-Trablusi
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 1 Dhu al-Hijjah 1437 | Ziyeretçi sayısı: 426,841
مصحف الحرم المكي الشريف 1425 هـ
Suud b. İbrahim eş-Şureym - abdurrahman es-Sudeys
Rivayet: Kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs
Malzeme sayısı: 114
Son yenileme: 7 Rajab 1438 | Ziyeretçi sayısı: 425,972